ERDEI ISKOLA

A Csiki Pihenőkert erdei-iskola programjának célja, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően az iskolai tananyaghoz alkalmazkodva bemutassa a honfoglalás korának életmódját, gazdálkodását, viseletét, harcászatát, kézművességét, lakóhelyeit és természetesen a gazdag mondavilágát is. Szeretnénk felhívni a figyelmet őseink természet közeli életmódjának, gazdálkodásának sajátosságaira és értékeire, amelyeket a mai modern ember is hasznosíthat.
Foglalkozásaink igyekeznek komplexen egymásra épülni és a történelmi, régészeti, néprajzi, természettudományi szakterületek legújabb információit felhasználva, játékos formában közel hozni a gyermekekhez ezt a korszakot. Kihangsúlyozva a saját életünkhöz kapcsolható szálakat, és a környezetvédelmi szempontokat.
A program részeként eddig elkészült könyveinkkel és munkafüzeteinkkel „természet-, és régiségbúvár” barátainkat nem annyira, olvasásra, mint inkább feladatok elvégzésére és új felfedezések megtételére szeretnénk buzdítani. Az erdei-iskola modulok elméleti foglalkozásai 45 percesek, majd a szünet után mindegyikhez kapcsolódik még egy gyakorlati, vagy terepi foglalkozás, amelyek a témától függően kézműves, ételkészítési, kertművelő, ásatási, drámajáték, műszerhasználati, vagy gyűjtőmunkát tartalmaznak.A múzeumpedagógus mindvégig rugalmasan kezeli az elsajátítandó anyagot, alkalmazkodva az egyéni igényekhez és a csoporton belüli elvárásokhoz, hangulathoz.
Az egy, vagy többnapos program során életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva, a szenzitív pedagógia módszereivel igyekszünk elősegíteni a diákok komplex kompetenciafejlesztését. A foglalkozások közötti szünetekben játék és sportolási lehetőségekkel igyekszünk a gyerekek mozgásvágyát is kielégíteni (foci, röplabda, íjászat, játékos sorversenyek, számháború, tájfutóverseny, éjszakai túra és bátorságpróba, középkori társasjátékok és játszótér).
Az előadások logikus sorrendet alkotnak, az ember és lakóhelye megismerése felől haladnak a közeli, majd távolabbi természeti környezet felfedezése felé. Minden foglalkozáson fontosak a bemutatott tárgyak és eszközök, a gyűjtési és vizsgálati módszerek. Az egyszerűbb játékos feladatoktól a precízebb kézműves feladatokon át egészen az önálló műszerhasználatig fejlődik a feladatok bonyolultsági sorrendje. Az elhangzott, vagy látott, ill. megtapasztalt információkat végig a munkafüzetben összegzik a gyerekek, egyéni, vagy kiscsoportos formában, így az iskolában később is felhasználhatóak lesznek.
A régészeti parkból 30 perces sétára található a Törökugrató, amely jellegzetes dolomitsziklájával Budaörs jelképévé vált. A sziklagyep és a karsztbokor-erdő jellegzetes és védett élővilágával, valamint a felhagyott kőfejtő szép kalcit kristályaival érdemes a gyerekeket megismertetni. A „Naprózsa” névre keresztelt tanösvény adja a kirándulás tematikáját. Az erdei tornapálya pedig a felgyülemlett energiák levezetésére kiválóan alkalmas.
A kísérleti régészet legújabb eredményeinek felhasználásával elkészített eszközeink és épületeink folyamatos karbantartásában és fejlesztésében (ház és kemence tapasztás, jurta állítás, stb.), a növények elültetésében és betakarításában, az állatok gondozásában is részt vehetnek a látogató gyerekek egész évben.
ERDEI ISKOLA KISFILM
 
ERDEI ISKOLA AKCIÓ 2
Share Button

Comments are closed.