ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a csikipihenokert.hu és regeszetimuzeum.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Régiségbúvár Egyesület által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A táborokra, erdei iskolára, bármely nemű szolgáltatásra történő Jelentkezési/Megrendelőlap lap benyújtásának feltétele, hogy Szülő, Megrendelő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a jelentkezés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Szülő, Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Táborozó, Fogyasztó számára az ÁSZF releváns részeit elmagyarázza.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Ön veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést Ön adja le, úgy Ön lesz a szerződő fél. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést az Ön megbízásából egy harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e Önt.

A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában Ön és a Szolgáltató között nem jön létre szerződés.

Jelen ÁSZF rendelkezései 2018. január 1. napján léptek hatályba. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Szolgáltató az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitóoldalon tájékoztatja Önt.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Az online foglalási rendszer használatához szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: http://www.csikipihenokert.hu/home/adatkezelesi-szabalyzat/

A teljes szabályzatot itt letöltheti:

Share Button